Generalități

ABC Soft – denumirea comercială a ABC SQL WEB DEVELOPMENT SRL (denumit în continuare ABC Soft sau furnizor), societate comercială înscrisă legal, conform legislației aplicabile în Romania, cu sediul în orașul Popești-Leordeni, Strada Sfânta Agnes, Nr. 180, având datele de identificare CUI: 32874360 și numărul de înregistrare J23/3834/2016.

www.abc-soft.ro – site web deținut și administrat de către ABC Soft. Toate drepturile intelectuale asupra acestui site revin proprietarului, exceptând cazurile în care este menționat altceva. Utilizatorii acestui site au dreptul să vizualizeze conținutul și să stocheze doar pentru uz personal informațiile prezentate. Este interzisă folosirea în alte scopuri (ex: copierea și redistribuirea cu sau fără modificări) a informațiilor fără acordul scris al proprietarului. Excepție de la această regulă este distribuirea prin intermediul rețelelor de socializare a link-urilor sau a diferitelor resurse.

Informațiile existente pe site: poze, texte și alte resurse, sunt accesibile în mod gratuit (dacă nu este menționat altfel) și au titlu de prezentare. ABC Soft nu poate fi considerat răspunzător pentru inacuratețea acestor informațiilor. În cazul în care găsiți nereguli intre informațiile prezentate și realitate vă rugăm să le notificați la adresa suport@abc-soft.ro.

Utilizator/Client – orice persoană fizică care are vârsta de peste 18 ani sau persoana juridică, care a urmat procedura de înregistrare a unui cont pe site, și-a dat acordul cu privire la clauzele menționate în Termeni și condiții de utilizare cât și Politică de Confidențialitate cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, care fie a contractat produse și servicii în bază unei interacțiuni preexistente (offline, prin telefon, prin email etc), fie prin intermediul site-ului web sau prin orice mijloc de comunicare pus la dispoziție de către ABC Soft.

Cont – secțiune din site accesibilă exclusiv în mod securizat pe bază de username și parolă, care conține informații despre Utilizator/Client, istoricul de comenzi, facturi și adrese de livrare. Utilizatorul/Clientul este responsabil și se va asigura ca toate informațiile introduse la crearea Contului sunt corecte, complete și actualizate.

Comandă online – acțiune prin care Utilizator comunică Furnizorului, prin intermediul site-ului web, intenția de a achiziționa produse și servicii ABC Soft.

Contract – act încheiat intre Furnizor și Client pentru vânzarea de produse sau servicii.

Acceptare Termeni și Condiții

Termenii și Condițiile prezentate în acest document, inclusiv politicile de Confidențialitate a datelor, accesibile în mod gratuit și disponibile pe site, cu modificările ulterioare, reglementează relația contractuală dintre clienți/potențiali clienți și ABC Soft. Înainte de a contracta serviciile noastre, vă recomandăm să parcurgeți cu atenție aceasta pagină, alături de toate referințele/link-urile către alte politici sau condiționări menționate.

Ne rezervăm dreptul de a aduce modificări asupra Termenilor și Condițiilor existente pe site, cât și a altor politici și mențiuni, pentru fi în concordanță cu legislația în vigoare, fără a exista o notificare în prealabil. Schimbările majore vor fi notificate în site într-o manieră ușor de remarcat. Aveți responsabilitatea de a citi cu regularitate Termenii și Condițiile de utilizare în momentul accesării acestui site web. Prin acceptarea Termenilor și Condițiilor sunteți de acord cu respectarea acestora în versiunea publicată pe site la momentul vizitei dumneavoastră.

Prin utilizarea acestui site web vă exprimați consimțământul asupra Termenilor și Condițiilor de Utilizare și a tuturor politicilor menționate. Dacă nu sunteți de acord cu termenii existenți în această pagină sau cu politicile menționate, vă rugăm să părăsiți site-ul.

Prin acceptarea Termenilor și Condiții, confirmați că aveți cel puțin 18 ani și că datele furnizate și necesare pentru încheierea unui contract pentru achiziția de produse sau servicii ABC Soft sunt corecte, complete și adevărate în momentul în care plasați comanda.

Politică de vânzare online

Orice Utilizator/Client poate accesa site-ul și efectua o comandă online, adăugând produsele sau serviciile dorite în coșul de cumpărături, urmând apoi pașii necesari pentru a finaliza comanda.

Produsele sau serviciile sunt disponibile pentru achiziție în măsura în care există stoc disponibil pentru acesta. În lipsa stocului, finalizarea unei comenzi nu obligă Furnizorul la livrarea produselor sau serviciilor comandate prin intermediul site-ului chiar dacă la momentul plasării comenzii acestea figurau ca fiind disponibile.

Adăugarea în coș a produselor și serviciilor, fără urmarea pașilor necesari pentru finalizarea unei comenzi, nu atrage după sine înregistrarea unei comenzi, implicit nici rezervarea produselor sau serviciilor.

Prin finalizarea unei comenzi online, Clientul/Utilizatorul acordă Furnizorului consimțământul că toate datele furnizate de acesta în momentul plasării comenzii, sunt adevărate, corecte și complete, pentru a fi contact, prin orice mijloc disponibil / agreat de Furnizor, în orice situație în care este necesară contactarea acestuia.

Clientul/Utilizatorul are obligația de a-și actualiza ori de cațe ori este nevoie datele din Contul său, implicit de a verifica informațiile aferente fiecărei Comenzi plasate, iar dacă este necesar, de a le corecta.

În cazul plaților online, toate datele cardului folosit de către Client/Utilizator, nu sunt accesibile de către ABC Soft și nici nu vor fi stocate de către ABC Soft sau de către procesatorul de plați online integrat în site, ci doar de către instituția însărcinata cu autorizarea tranzacțiilor bancare, sau de alte entități autorizate să presteze servicii de stocare și identificare a cardurilor, despre care Clientul/Utilizatorul va fi informat anterior introducerii datelor bancare.

Din motive de securitate a tranzacțiilor, Clientul/Utilizatorul este rugat să nu rămână logat pe site, să nu țină alte aplicații deschise în momentul efectuării plații, să se asigure că plata este realizata prin procesatorul de plați agreat de către ABC Soft și banca emitentă a cardului său și să utilizeze parole complexe de cel putin opt caractere, incluzând litere mici, mari, cifre și caractere special, cât și sistem de dublă verificare.

Furnizorul poate anula Comanda efectuată de către Client/Utilizator, în urma unei notificări prealabile adresate acestuia, fără nicio obligație ulterioară a vreunei parți față de cealaltă și fără ca vreo parte să poată să pretindă celeilalte daune-interese pentru oricare dintre următoarele situații:

  • neacceptarea de către banca emitentă a cardului Clientului/Utilizatorului a tranzacției (în cazul în care plata se face online);
  • invalidarea tranzacției bancare de către gateway-ul de plată online / procesatorul de carduri agreat de către Furnizor;
  • dacă datele furnizate de către Client/Utilizator sunt incomplete, incorecte sau frauduloase;

Din motive legale justificabile, ABC Soft își rezervă dreptul de a restricționa accesul Utilizatorului/Clientului în vederea efectuării unei comenzi și chiar restricționarea modalităților de plată acceptate. Restricționarea se face în funcție de conduita Utilizatorului/Clientului în relația cu personalul ABC Soft și dacă acțiunile Utilizatorului/Clientului ar putea prejudicia în vreun fel ABC Soft. Pentru mai multe informații privind soluționarea/scoaterea restricțiilor vă rugăm să ne contactați la adresa suport@abc-soft.ro.

Clientul/Utilizatorul are dreptul să se retragă din Contract, respectiv să returneze un produs sau să renunțe la serviciile contractate, în termen de 14 zile calendaristice, fără invocarea niciunui motiv și fără a suporta alte costuri decât cele de livrare. Astfel, potrivit OUG nr 34/2014, perioada de returnare a unui produs sau de renunțare la un serviciu expiră în termen de 14 zile de la:

  • ziua în care Clientul/Utilizatorul intră în posesia fizică a produsului achiziționat;
  • ziua în care a primit fizic ultimul produs dacă au fost comandate multiple produse care ajung în zile diferite;

În cazul unui contract de licențiere de software, Obiectul contractului, durata acestuia, prețul, obligațiile Furnizorului și Clientului/Utilizatorului, Garanțiile, Rezervarea de drepturi ale Furnizorului, Clauze de confidențialitate, Încetarea contractului, Litigiile și Dispozițiile finale, sunt evidențiate în contractul fizic ce a fost negociat, agreat și încheiat intre Furnizor și Client/Utilizator.

Comunicarea cu Furnizorul se poate realiză prin toate metodele de contact expuse pe site, în pagina de Contact. Furnizorul își rezervă dreptul de a gestiona informațiile primite fără a fi nevoit să aducă justificări pentru aceasta.

Furnizorul poate amâna rambursarea sumei până la recepționarea produselor, sau pana la primirea unei dovezi conform căreia acestea au fost expediate.

ABC Soft poate publica pe site informații despre oferte și promoții pentru diferite produse și servicii, valabile într-o anumită perioadă de timp și în limita stocului disponibil, comercializate de către acesta sau de către oricare alt terț cu care au fost încheiate contracte de parteneriat.

În condițiile prevazute de lege prețul produselor afișat pe Site include Taxa de timbru verde. In cazul în care Utilizatorul/Clientul dorește mai multe detalii cu privire la suma exactă adăugata la prețul produsului, acesta poate contacta departamentul de relații cu clienții la adresa suport@abc-soft.ro.

ABC Soft nu este/nu poate fi făcut responsabil pentru costurile suplimentare suportate de către Client, inclusiv comisioane de conversie valutară aplicate de către banca emitentă a cardului acestuia, în cazul în care moneda de emitere a acestuia diferă de RON. Aceasta responsabilitate este în totalitate a Clientului.

După achiziție, ABC Soft își rezervă dreptul de a solicita din partea Clientului un review asupra produselor sau serviciilor contractate. Solicitarea se va face electronic, pe adresa de email înscrisă de Client și nu implică niciun fel de obligație contractuală. Dacă dorește, Clientul poate să contribuie la informarea altor posibili Utilizatori/Clienți de pe site, prin acordarea unui review asupra produsului achiziționat.

Cesionarea și sub-contractarea

Furnizorul poate cesiona și/sau subcontracta o terță parte pentru Servicii ce țin de onorarea Comenzii, cu informarea Clientului, nefiind necesar acordul acestuia. Furnizorul va fi întotdeauna responsabil față de Client pentru toate obligațiile contractuale și va respecta toate politicile interne de confidențialitate și prelucrare a datelor cu caracter personal.

Drept de proprietate intelectuală

Clientului/Utilizatorului nu ii este permisă copierea, distribuirea, publicarea, transferul către terțe părți, modificarea și/sau altfel alterarea, utilizarea, legarea la, expunerea, includerea oricărui conținut în orice alt scop decât cel original intenționat de ABC Soft.

Clientului/Utilizatorului nu ii este permisă îndepărtarea însemnelor care semnifică dreptul de autor asupra conținutului din site și al aplicațiilor software dezvoltate de către ABC Soft, precum și participarea la transferul, vânzarea, distribuția, reproducerea, modificarea sau afișarea acestora, decât cu acordul scris expres al ABC Soft.

Orice conținut sau aplicație software la care Clientul/Utilizatorul are și/sau obține acces prin orice mijloc, se află sub incidența Termenilor și Condițiilor de utilizare din această pagină, în cazul în care conținut sau aplicația software nu este însoțită de un acord specific de utilizare și valid încheiat intre ABC Soft și acesta, și fără nicio garanție implicit sau expres formulată din partea ABC Soft.

Clientul/Utilizatorul poate copia, transfera și/sau utiliza conținutului din site și aplicațiile software dezvoltate de către ABC Soft numai în scopuri personale sau non-comerciale, numai în cazul în care acestea nu intră în conflict cu Termenii și condițiile de utilizare.

În cazul în care ABC Soft acordă Clientului/Utilizatorului drepturi de utilizare distincte, acestea vor fi însoțite de un contract alături de Termenii și Condițiile de acordare a acestor drepturi, care se extind numai asupra acelui sau acelor conținuturi definite în acord, numai pe perioada existenței acestuia sau acestor conținuturi pe site sau a unei perioadei definite în acord, conform condițiilor definite, în cazul în care acestea există și nu reprezintă un angajament contractual din partea ABC Soft pentru respectivul Client/Utilizator sau oricare alt terț care are sau obține acces la acest conținut transferat, prin orice mijloc și care ar putea fi sau este prejudiciat în orice mod de pe urma acestui conținut, în timpul sau după expirarea acordului de utilizare.

Niciun conținutului din site sau aplicație software dezvoltată de către ABC Soft, transmisă către Client/Utilizator, prin orice mijloc de comunicare sau dobândit de acesta prin accesare, vizitare și/sau vizualizare nu constituie o obligație contractuală din partea ABC Soft și/sau al angajatului/prepusului ABC Soft care a mijlocit transferul, în cazul în care aceasta există, față de respectivul conținut.

Este strict interzisă orice altă utilizare a conținutului existent pe www.abc-soft.ro, a infrastructurii ABC Soft și/sau a aplicațiilor dezvoltate de către ABC Soft, în alte scopuri decât cele permise în mod expres de către ABC Soft în Termenii și Condițiile de utilizare sau din acordurile de utilizare specifice, dacă acestea există.

Politică de confidențialitate a datelor personale

Clientul/Utilizatorul site-ului www.abc-soft.ro, a produselor și serviciilor software dezvoltate de către ABC Soft, trebuie să fie de acord cu Politică de Confidențialitate cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, adoptată de către ABC Soft, în deplină concordanță cu REGULAMENTUL (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului, publicat în 27 aprilie 2016, privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor)., disponibilă și accesibilă aici: https://abc-soft.ro/politica-confidentialitate/

ABC Soft se obligă să respecte politică de confidențialitatea a informațiilor de orice natură pe care le furnizați. Dezvăluirea oricărei informații furnizate se va putea face conform legii si conform condițiilor din prezentul document.

Nicio declarație publică, promovare, comunicat de presă sau orice alt mod de dezvăluire către terțe parți nu va fi făcuta de Client/Utilizator cu privire la comenzile, produsele sau serviciile contractate fără consimțământul prealabil scris al ABC Soft.

Comunicări comerciale

Clientul/Utilizatorul își poate retrage în orice moment consimțământul cu privire la acordul dat catre ABC Soft pentru diferite comunicări, după cum urmează:

  • trimiterea de newslettere;
  • contactarea prin mijloace electronice, telefon sau corespondență a diferitelor oferte promoționale;
  • trimiterea de sugestii privind alte produse sau servicii recomandate/complementare serviciilor sau produselor pe care Clientul/Utilizatorul le-a achiziționat în trecut de la ABC Soft;

Clientul/Utilizatorul se poate de la toate punctele menționate mai sus prin accesarea link-ului de dezabonare afișat în mesajele comerciale primite de la ABC Soft sau printr-o solicitare în mod expres trimisă la adresa suport@abc-soft.ro

Pentru a putea îmbunătăți produsele și serviciile noastre, putem utiliza anumite date furnizate de către Clienți/Utilizatori, în scopul cercetări de piață. Toate informațiile sunt anonimitate și nu conțin date de identificare despre Clienți/Utilizatori, nu sunt și nu vor fi niciodată asociate cu identitatea acestora, și nu vor fi utilizate în alte scopuri publicitare ci doar în cele menționate mai sus, și nici transmise către terți. Puteți obiecta la utilizarea datelor în scopuri de cercetare de piața și sondaje de opinie în orice moment, prin accesarea link-ului de dezabonare afișat în email-urile primite de la noi sau prin contactarea ABC SOFT.

Informații DEE

Taxa de Tibru verde a fost impusă prin Ordinul nr. 1503/2017, publicat de Ministerul Mediului, prin care se completează metodologia de calcul a taxelor și contribuțiilor la Fondul pentru mediu, introducând de la 1 ianuarie 2018 OUG 5/2015, Art 34 care definește taxa ecopTAX® în valoare de 5 lei/buc.

Nu se plătește ecopTAX® pentru componentele sau elementele unui echipament (ram, memorii, procesoare etc) ci doar asupra unui echipament complet (calculator, laptop, sistem AIO, UPS, imprimanta etc). Această taxă reprezintă o garanție a reciclării și însumează costurile de colectare, tratare și eliminare nepoluantă a echipamentelor electrice și electronice devenite deșeuri. Mai multe informații despre ecopTAX® pot fi găsite pe site-ul ECO-Point, organizația non-profit care se ocupă de colectarea acestei taxe.