Procedură de fiscalizare casă de marcat cu jurnal electronic

Legislația fiscală adoptată in 2018 prevede că toți operatorii economici din România sunt obligați să iși achiziționeze noile case de marcat cu jurnal electronic, avizate și fiscalizare conform procedurilor impuse de către lege.

Mai exact, conform Ordonanței de Urgență nr.28/1999 actualizată în 2017 cu termen de aplicare pe 2018, toți operatorii economici care încasează, integral sau parțial, cu numerar sau prin utilizarea cardurilor de credit/ debit sau a substituitelor de numerar contravaloarea bunurilor livrate cu amănuntul, precum şi a prestărilor de servicii efectuate direct către populație sunt obligați să își achiziționeze noi aparate de marcat electronice fiscale (case de marcat cu jurnal electronic).

Deși Guvernul a adoptat prin Ordonanța de Urgență nr. 44/2018 un termen de grație de 3 luni în care nu se aplică sancțiunile prevăzute de lege pentru nedotarea operatorilor economici cu noile case de marcat cu jurnal electronic, termenul limită fiind de 1 septembrie 2018 pentru contribuabili mari și mijlocii, respectiv 1 noiembrie 2018 pentru contribuabili mici, acesta a fost depășit datorită cerinței foarte mari raportat la capacitatea de producție destul de mică.

Procedură de fiscalizare casă de marcat cu jurnal electronic

 

Acte necesare pentru fiscalizarea caselor de marcat cu jurnal electronic

Pentru a ușura procesul de fiscalizare, venim în ajutorul clienților noștri cu o serie de informații importante privind procedura de fiscalizare și actele necesare. Astfel, pentru a pune în funcție o casă de marcat trebuie să respectați următorii pași:

Pas 1: Achiziționarea propriu zisă a unei case de marcat cu jurnal electronic ce a fost in prealabil avizată și omologată AMEF. Aveți nevoie de o copie după factura de achiziție și dovada plații pentru aceasta.

Pas 2: După achiziționarea casei de marcat trebuie întocmit un dosar pe care îl veți depune la Direcția Generală a Finanțelor Publice (DGFP) de județ, respectiv a Municipiului București, în a cărei rază teritorială se află punctul de lucru. Acest dosar trebuie să conțină următoarele acte:

 • Copie după factura de achiziție a casei de marcat și dovada achitării acesteia;
 • Copie după Certificatul de Înmatriculare al firmei (C.U.I.);
 • Copie după Certificatul de Înregistrare Fiscală al firmei (C.I.F.) pentru plătitorii de TVA;
 • Copie după contractul de închiriere, de cumpărare sau de comodat al punctului de lucru
 • Copie după Certificatul Constatator, Rezoluție și Certificatul de Mențiuni al punctului de lucru;
 • Copie după actul de identitate al administratorului firmei;
 • Copie după prima pagină a Actului Constitutiv;
 • Toate documentele de mai sus trebuiesc semnate și ștampilate „Conform cu originalul”. Pentru comerțul ambulant sunt necesare actele pentru sediul social;
 • Cerere model tip completat în două exemplare – le primiți de la noi;
 • Declarație pe Proprie Răspundere model tip – îl primiți de la noi;
 • Delegație către persoana care se ocupă de depunerea dosarului – îl primiți de la noi;
 • Aviz de distribuție pentru casa de marcat – îl primiți de la noi;
 • Proces verbal de sigilare a casei – îl primiți de la noi;
 • Copie după Certificatul de Garanție – prima pagină a Cărții de Intervenție a casei pe care o primiți de la noi;

După depunerea dosarului, DGFP va elibera un certificat necesar pentru fiscalizarea casei de marcat. În  general durata de așteptare este de circa 3 – 5 zile;

Pas 3: Imediat după ce DGFP eliberează Certificatul, vom stabili o zi pentru instalarea și fiscalizarea casei de marcat la punctul de lucru;

Pas 4: În termen de 24 de ore după ce casa de marcat a fost fiscalizată, trebuie să mergeți la Administrația Financiară de care aparține punctul de lucru pentru a depune următoarele:

 • Declarație de fiscalizare completată de către noi in 4 exemplare;
 • Certificatul eliberat de către DGFP (original + copie);
 • Cartea de Intervenții și Registrul Special al casei de marcat, ambele sigilate;
 • Copie după Certificatul de Înmatriculare al firmei (C.U.I.);
 • Copie după Certificatul de Înregistrare Fiscală al firmei (C.I.F.) pentru plătitorii de TVA;

Pas 5: În termen de maxim 7 zile de la obținerea Certificatului de atribuire a Numarului de Ordine trebuie să mergeți din nou la DGFP cu următoarele:

 • Certificatul eliberat de către DGFP (original + copie);
 • Declarația de fiscalizare în 2 exemplare.

În cazul în care sediul social aparține de o altă Administrație Financiară teritorială, trebuie să vă prezentați în termen de 7 zile de la fiscalizare cu:

 • Certificatul eliberat de către DGFP (original + copie);
 • Cartea de Intervenții și Registrul Special al casei de marcat, ambele sigilate;
 • Declarația de fiscalizare într-un singur exemplar.

Important de știut: Pentru operatorii economici înregistrați în categoria de Contribuabili Mici sau Contribuabili Mijlocii depunerea dosarului trebuie făcută la DGFP din Str. Dimitrie Gerota nr. 13. Pentru Contribuabilii Mari depunerea dosarului se va face la sediul ANAF din Str. Mihail Sebastian nr. 88.

De asemenea, vă punem la dispoziție Ghidul cu privire la înregistrarea informațiilor privind aparatele de marcat electronice fiscale realizat de către Direcția Generală de Informații Fiscale.

Pentru mai multe informații nu ezitați să ne contactați utilizând formularul de contact.