Changelog Stoc Manager Micro SQL & PRO

În lista de mai jos regăsiți un changelog care cuprinde toate actualizările de software pe care le facem programului de vânzare, gestiune și facturare Stoc Manager Micro SQL & PRO. Organizarea versiunilor este realizată în funcție de dată.

MARTIE 2019

 • Eliminat tip doc PRF din centralizator vânzări produse
 • Eliminat key press C în ProdID CodBar la NIR
 • Modificat format pentru încărcare cântare cu aplicație separată
 • Actualizat Lista Stoc Inventar
 • Actualizat TVA la produse restaurant
 • Mărit formular cheltuieli
 • Implementat cost deviz pentru service
  • atunci când se facturează doar cost dosar  – F4 la facturare, se setează codul produsului aferent pieselor pe coloana de barcod1 aferentă produsului facturat (se pot selecta două bonuri de consum)
 • Adăugat format nou de factură
 • Actualizat deschidere formular NIR dacă nu există nici un document creat
 • Adăugat câmp ProdIDSetabil în tblSet – permite modificare codului de produs intern

FEBRUARIE 2019

 • Ascuns coloană Cant din Lista Pregatire Inventar
 • Eliminare facturi proforme din Querry Raport Vânzari
 • Actualizat procedură verificare client la parteneri
 • Adăugat tip partener la parteneri (Persoană juridică, fizică, altele-extern)
 • Adăugat același formular de adăugare produs și la NIR
 • Modificat mod apelare formular adăugare produs la NIR
 • Modificat calculare stoc în formular NIR (mutat în server)
 • Modificat calculare stoc furnizor în formular NIR (mutat în server)
 • Raport de casă centralizat —-> cumulează toate gestiunile —-> dacă nu se specifică magazia este lansat rapRegistruCasa_Centralizat
 • Adăugat prodid pe listă inventar restaurant
 • Adăugat grupare TVA la PV inventar pentru restaurant
 • Adăugat setare pentru etichete modificări preț vânzare
 • Creat raport centralizator produse pentru restaurante – defalcat pe tip produs (materie primă – marfă și cote TVA)
 • Barcod pe raport STOC la rapoarte și grafice
 • Actualizat bon case de marcat Datecs cu discount (scădea discount-ul din prețul cu discount nu din cel de catalog)
 • Procedura de verificare status inactivitate partener la adăugare
 • Procedura verificare status inactivitate la verificare din parteneri
 • Modificat modul prețuri stabilite

IANUARIE 2019

 • Implementat politică de discounturi fixe în funcție de produs și de partener
 • UM fracționabilă
 • Actualizare formular parteneri – rescris cu buton de salvare (adaugarea se face prin partener nou și salvare)
 • Câmpul de status devine activ numai pentru utilizatorii cu drept de modificare
 • Actualizare Formular facturi – adăugat mesaj avertizare și blocare pentru atunci când se selectează din listă un partener blocat
 • Adăugarea la F5 se realizează cu client activ
 • Actualizare Formular intrări – adăugat mesaj avertizare și blocare atunci când se selectează din listă un partener blocat
 • Actualizare Formular inventar – preluare inventar automat – calculează stoc pentru aducerea la 0 la data calculatorului (înainte calcula pentru toată fișă)
 • Skip produs dacă codbar nu este regăsit în baza de date –  afișează mesaj de avertizare cu produsul negăsit
 • Adăugat status la parteneri
 • Adăugat buton salvare la parteneri
 • Reorganizat formular parteneri

DECEMBRIE 2018

 • Modul serii la intrări și facturi
 • Actualizare dublu click în lista de produse de la facturare (dacă existau mai multe poziții cu același produs)
 • Raport vânzări pe produse la PV tine cont de filtrele din formular
 • Adăugat cod eroare 55 la încărcare cântar
 • Număr etichete la etichete raft

NOIEMBRIE 2018

 • Început modul renumerotare NIR-uri
 • Refăcut form grupe restaurant
 • Actualizat formular de adăugare produse restaurant
 • Actualizat bon fiscal cu casa de marcat Datecs
 • Modificat sursa date inventar defalcat TVA PA și inventar defalcat TVA PV
 • Actualizat bon la factură (casa de marcat Datecs) cu majorare preț în timpul vânzării
 • Actualizat reglare vânzare RC (calcula totalul inclusiv cu plați combinate)
 • Adăugat modul intrări în versiune SM Micro
 • Trece denumirea din factură și pe bonul de casă (Datecs si Tremol)
 • Procedura de eliminare caractere interzise în denumire pentru casele de marcat Datecs și Tremol
 • Adăugat buton la rapoarte vânzări pentru anularea AE
 • Adăugat tabelul de inventar la schimbare prodid intre ele
 • Adăugat coloană număr NIR pe centralizator intrări
 • Adăugat denumire furnizor completă pe centralizator intrări
 • Actualizat modificare preț la facturare cu bon către casele de marcat Tremol
 • Modificat indicator stoc (IRP) în FLAG (tblPV)
 • Adăugat înlocuire caractere interzise la încărcare terminal
 • Actualizat adăugare produs cu cod de bare alfanumeric
 • Adăugat coloană preț vânzare la inventar restaurant și eliminat produsele cu cantitate 0
 • D394 la export Excel (se setează din tblSet pe coloana D394: 0 – disabled , 1- enabled; face exportul în folderul curent sau unde este setat pe CaleExportDate)
 • Verifică primele câmpuri la salvarea de produs
 • Adăugat raport defalcat pe materii prime și marfă la proces verbal inventar
 • Creat raport proces verbal inventar (ce e cu + s-a găsit în plus și ce e cu – e lipsă)
 • Creat buton + formular + raport pentru inventarele precedente
 • Adăugat totaluri la inventar restaurant

OCTOMBRIE 2018

 • Actualizat operare stoc la operare proformă (scăderea de gestiune se realiza la data proformei nu la data operării)
 • Actualizat selecție produse la modificare produse (când existau multiple produse cu aceeași denumire)
 • Adăugat denumire completă pentru furnizori la NIR
 • Actualizat procedura trimitere la cântar – modul nou când nu se selectează gestiunea
 • Adăugat magazie la raport ECR
 • Adăugat drepturi pentru raport general vânzări, aranjare grupe POS și forme de plata bon, export Saga, export Excel
 • Actualizat export Excel (se exportau toate produsele pentru toate magaziile chiar dacă nu aveam drept pe ele)
 • Actualizat selecție magazie la aranjare POS și forme de plată bon
 • Actualizat listă produse la BC și Transfer (lista apărea goală)
 • Actualizat cod fiscal la f10
 • Adăugat margini pentru etichete raft – Zebra
 • Adăugat prodid max pentru limită cântar
 • Adăugat PrinterEtichete în tblSet pentru etichetele de raft – Zebra
 • Adăugat eveniment pentru modificare
 • Preț la marfă în formular produse restaurant
 • Adăugat etichete de raft pentru Zebra la modificări preț vânzare

SEPTEMBRIE 2018

 • Actualizat raport bonuri sumar
 • Actualizat raport centralizator case
 • Actualizat default printer pentru Etichete Zebra
 • Actualizat tipărire pentru Etichete Zebra
 • Actualizat eroare la factură dacă era completată seria delegat MAI mare de 3 caractere
 • Actualizat explicație încasare cu bon fiscal peste text liber completat deja
 • Actualizat formular inventar stoc faptic (la barcod calcula stocul din data curentă nu cel de referință)
 • Adăugat Generare nr factură la fiecare câmp after update și la form before update
 • Modificat procedură generare nr factură (elimină docID curent – sarea nr de facturi)
 • Adăugat etichete raft 60X58MM

AUGUST 2018

 • Implementat modul pentru casă de marcat Tremol M20
 • Reactivat buton Codbar PV
 • Actualizat procedură tipărire factură anulaăa (tipărea ultima factură anulată în loc de cea selectată)
 • Raport cod de bare pentru Brother QL700 – dimensiune 29mm x 29mm – pe rolă continuă
 • Rearanjat formular rețete
 • Raportul pentru tipărire rețete preia toate rețetele chiar dacă nu au ingrediente introduse
 • Buton ștergere produs din rețetă
 • Actualizat NIR pentru restaurant
 • Adăugat mesaj atenționare import nomenclator unic
 • Raport listă inventar la PA defalcat pe TVA
 • Raport BC fără preț vânzare

IULIE 2018

 • Raport grupe – corect
 • Pret/um la etichete 62*40
 • Adăugat listă produse la introducere cheltuieli
 • Actualizat problemă listă produse la NIR (dacă erau 2 produse la fel pe NIR nu se poziționa pe cel selectat)
 • Actualizat detalii facturare text liber
 • Formular setare TIB Casa în funcție de stație și magazie

IUNIE 2018

 • rowsource pentru MagIDT la transfer fără drepturi de magazii
 • Afișare pe etichetă de raft a prețului pe kg respectiv litru pentru produsele vândute la bucată
 • Factură cu discount (cu chitanță)
 • Actualizat procedură de operare proformă
 • Rearanjat factură cu discount
 • Modificat raport consum rețete
 • Actualizat eroare 53 la încărcare cântar
 • Modul nomenclator unic funcțional: necesită legături șterse intre tabele (tblProd și tblPV)
 • Actualizare procedură de Adăugare de produs
  • adăugarea unui produs se realizează numai de la adaug produs
  • modificările legate de produse se realizează numai din aplicație conectată la baza centrală – cele din local sunt valabile doar până la următorul import

MAI 2018

 • Eliminat TIB 4 din raport gestiune la PV
 • Adăugat tip cântare Metler UC Series
 • Adăugat limită zile de introducere NIR (te avertizează la documentele mai vechi de X zile față de data curentă – default 30 zile)
 • Rearanjat formular rapoarte
 • Rearanjat formular etichete, data expirării, produse
 • Adăugat filtrare la etichete
 • Actualizat listă facturi la facturare
 • Refăcut antet factură
 • Creat procedură nouă de încărcare pentru cântarele Aclas (soft nou) și Digi – funcționează cu aplicație externă IncarcareCantare.exe (necesită aplicații pentru Digi/Aclas nou)
 • Setare pentru procedură de încărcare cântare în tblSet 0 – procedură veche (direct din soft) 1 – procedură nouă cu fișier de articole
 • Adăugat listă produse la transferuri și consum
 • Adăugat tip doc, magazie la listă facturi + query pass trough la listă facturi
 • Adăugat magazie pentru cântare Digi SM
 • Actualizare procedură de afișare stoc la listă derulantă DenumireL calculator la NIR
 • Actualizare procedură de aranjare aviz
 • Adăugat formular pentru IP-uri cântare

APRILIE 2018

 • Actualizare procedură de căutare în denumire la rapoarte – intrări
 • Procedura de copiere poziționare la grupe
 • Actualizare procedura de interogare cântar
 • Adăugat selecție pentru IIVCN și IRP la adăugare produs NIR
 • Actualizare raport aviz transfer
 • Adăugat eveniment pe lista produse la facturare
 • Actualizat procedură de căutare in denumire la rapoarte – vânzări
 • Adăugat Poziționare grupe
 • Setare pentru câmpuri obligatorii la facturare
 • Adăugat eveniment la dublu click pe lista de produse de la NIR
 • Adăugat denumire factură în listă produse la facturare/formular vânzări/centralizator vânzări pe documente
 • variantă finală facturare avize

MARTIE 2018

 • Adăugat cont 3 pe factură, afișează doar câmpurile completate pe factură
 • Adăugat filtre pentru rapoarte arhiva ECR
 • Permite adăugarea de produse din mai multe calculatoare (verifică codul de produs la salvare)
 • Actualizat procedură de interogare trimitere la cântar
 • Adăugat prefix pentru SM100
 • Adăugat format etichetă pentru SM100 (LabelF de la instalare, default este 11 – FreeFormat 1)
 • Actualizat problemă inventar
 • Actualizat problemă copiere produse atunci când nu există nici un produs în magazia destinație
 • Actualizat plați furnizori de la NIR
 • Adăugat lisăa produse la NIR (se setează în tblSet)
 • Adăugat e MAI l la parteneri
 • Adăugat rapoarte Vending vânzări
 • Adăugat câmp explicație în listă pentru selecție avize de facturat la facturare avize
 • Adăugat raport bonuri cu ro și fără la ECR
 • Refăcut query formular fișă magazie (anulat câmpuri Adaos B/N)
 • Rapoarte ECR: defalcat/sumar/magazie
 • Adăugat total vânzare și procent în formular sinteză adaos
 • Adăugat grupare după magazie la rapoarte ECR – centralizator
 • Actualizat rapoarte vending
 • Adăugat filtru la căutarea de la transferuri (tip doc, magazie sursă, destinație)
 • Eliminat CNP din câmpuri obligatorii (la facturare avize nu te lăsa să facturezi dacă avizele selectate nu au același partener
 • Export listă produse, parteneri la export Excel (Adăugat cale date fișiere în tblSet)

FEBRUARIE 2018

 • Rapoarte transfer pentru vending
 • Explicație factură cu penalizări (0.5% sau 3%) – se setează în tblSet coloană PenalizariFactura (0 înseamnă 0.5% , 1 înseamnă 3%)
 • Adăugat Data/User la produse și parteneri
 • Creat modul mutare dintr-un produs în altul
 • Implementare transformare Avize în Factura
 • În modulul facturare doar documentele cu TipDoc=’FAC’ se duc în modulul încasări (se face insert în tblDocPlati)
 • Factura generata automat pe baza avizelor selectate nu poate fi modificată. Documentul este Inchis (tblDoc.Inchis=-1) dar poate fi anulată sau stornată.
 • Modificat rapoarte ECR (PLU, general) în funcție de magazie și număr POS
 • Rapoarte –> transferuri se afișează toate rapoartele legate de transferuri la preț de vânzare din magazia destinație (până acum se afișau cu prețul de vânzare din magazia sursă). Rezolvă situația când magazia sursă funcționează ca departament central și prețul de vânzare este 0 – rapoarte ECR defalcate pe Magazie
 • Rearanjat factură, factură cu chitanță și chitanță
 • Setare care permite afișarea/sau nu a unei note (explicații) privind penalitățile pe factură
 • Adăugat raport fișă comandă vending (necesită tipDoc „FC” pentru transferuri)
 • Adăugat serie factură pe jurnal vânzări
 • Adăugat etichete modificare PV cu dimensiunea de 62×40 (etichetă normală fără preț vechi)
 • Raport listă produse cântar la editare etichete raft (combo box rapoarte) – defalcat pe grupe (pe fiecare pagină), preia categoria 2 de cântărite
 • implementare transfer automat Gross Detail

IANUARIE 2018

 • Modificare mărime litere (mărire font) la partener, la facturare
 • Denumire operator la registrul de casă
 • Adăugat butoane navigare produse la formularul de producție
 • Formatat rapoarte producție
 • Actualizare modul producție
  • generare nrdoc automat în funcție de TipDoc
  • rezolvare ștergere antet document
  • înlocuit combobox codbar cu casetă text pentru căutare în denumire
 • Actualizare corecție RC la lipsă încasări
 • Aranjat rapoarte cumulate transfer
 • Actualizat procedură de producție
 • Adăugat bifă Vending la instalare
 • Adăugat coloană Valoare PV la Rapoarte-Transferuri-Centralizator Produse
 • Eliminat procedură de validare pe cantitate la tranșare
 • Eliminat blocare bon consum la produse cu iivcn=1 și cant > stoc
 • Afișare nr lot numai la producție
 • Actualizare procedură de storno și anulare factură
 • Actualizare format factură
 • Modificat dimensiune adresă client/partener
 • Validare NrDocFisc și Data la NIR
  • nu permite NrDocFisc=0 sau NULL
  • nu permite Data MAI mare decât data curentă a sistemului
 • Aranjat form tranșare
 • Adăugat modul tranșare/producție
 • Actualizare registru de casă

DECEMBRIE 2017

 • Adăugat modul Validare comandă pentru Vending (încasări vending – setabil din tblSet -> Vending)
 • Schimbat sursă bază date online pentru preluare CUI
 • Modificat formular încasări vending
 • Modificat rutină de emitere bon din facturare (dacă am preț de catalog 0, emit bonul cu cel din formular)
 • Procedură înregistrare Bon în tblBon pentru registru de casă
 • Procedură înregistrare Bon în plați pentru fișă client – formă plată „Numerar” nu apare pe registru
 • Export listă inventar în Excel la o anumită dată

NOIEMBRIE 2017

 • Actualizare modul ciorbărie (numai mută dintr-o grupă în alta – pentru meniul zilei doar se bifează)
 • Adăugat căutare în vizualizare tabel Produse – pentru modul restaurant

OCTOMBRIE 2017

 • La facturare menține forma de plată de la emitere (preia din tblDoc) – utilizatorul care a emis factura
 • Adăugat modul pentru ciorbărie
 • Adăugat Cod Saga în form Parteneri
 • Recodificat buton Export intrări în DBF de la Export Saga
 • Refăcut sursă date form facturare
 • Adăugare procedura de eliminare a produsului din caroiaj ( pentru restaurant) dacă există vânzări

SEPTEMBRIE 2017

 • Adăugat funcție de generare listă necesar materii prime: Nomenclatoare>Rețete>F5-Vizualizare Rapidă
 • Actualizat procedura de numerotare chitanțe pe criteriu global

AUGUST 2017

 • Implementare raport intrări defalcat pe cote TVA

IULIE 2017

 • Actualizare registru de casă – dacă sunt doua sau mai multe case se va introduce suma pentru fiecare casa
 • Permite încasare FIFO dacă pentru numerotarea chitanțelor este selectat criteriu global
 • Posibilitate selectare preț inventar în formular dacă este funcția tip inventar „Lista inventar la alegere” este selectata (din meniu alte sertari)
 • Rapoartele de inventar sunt setate pe Parametru2 (Pret achizitie) si Parametru3 (Pret vanzare) in tabelul de setari
 • Centralizator clienți la vânzări în rapoarte și grafice
 • Actualizare sursă date Partener din formularul de vânzări doar cu clienții din acea perioada
 • Actualizare form căutare la NIR cu o altă sursă de date (tabel temporar)

IUNIE 2017

 • Actualizare lista produse la facturare
 • Actualizare proceduri pentru PLU ECR, PLU
 • Adăugat câmp RapoarteRestaurant in tblSet pentru raportul PLU ECR defalcat pe secții
 • Adăugat raport facturi neîncasate la rapoarte și grafice – vânzări

MAI 2017

 • Adăugat prefix cantar pentru Digi SM 100 (era predifinit 27) – rulează sendplu.bat automat –  încarcă cântarul când este rulat automat
 • Buton Secții activ doar dacă este setat ca și restaurant
 • Raport PLU ECR defalcat pe secții
 • Punct lucru pe NIR defalcat pe cote
 • Optimizare procedură de calcul diferență dintre factura cu discount și bon casa
 • Optimizare procedură de ștergere produs din modul restaurant
 • Modificare procedura de Adăugat produs în alta magazie
 • Modificare modul alte setări la nomenclatoare
 • Modificat View_fisa – > Views -> click dreapta pe view_Fisa – > design
  • Afișează combo box pentru recepție doar dacă este setat NIR-ul pentru recepție
  • Rearanjat tabel produse din rapoarte și grafice și defalcat pe magazii

APRILIE 2017

 • NIR defalcat pe produse recepționate
 • Adăugare combo box pentru recepție în formularul de NIR
 • Actualizare format factură cu coloană de discount (modul alte setări)
 • Actualizare Schimbare PV la produse în modul restaurant
 • Adăugare produs rapid pe câmp nou în tblProd
 • Refăcut sursă date etichete selecție 1 și 2
 • Adăugat poziție la BC și transfer
 • Adăugat CNP pe factură
 • Modificare procedură NIR la NPR – dacă este setat să nu facă, numai alocă numere pentru NIR
 • Implementare secții bar bucătărie
 • Raport NIR defalcat secții – este implicit dacă este setat ca și restaurant
 • Actualizat procedură numerotare chitanță
 • Modificare raport etichete Selecție 1 și 2
 • Factură cu serie pentru fiecare magazie în parte – pe chitanță eliberată separat este seria din antet
 • Seria de factură se setează din Nomenclatoare -> Magazii
 • Adăugat posibilitate setare număr chitanță în funcție de gestiune (MagID)

MARTIE 2017

 • Modificat form preluare CUI: Adăugat câmpuri editabile pentru bancă, cont, telefon, detalii delegat
 • Afișare pe bon fiscal denumire modificată de la facturare
 • Afișare website pe factură
 • Adăugat filtru la etichete raft după magazie și departament
 • Actualizare denumire pe Raport etichete catalog
 • Setat grupă default 98 la adăugare produse în cheltuieli
 • Adăugat form pentru reglare vânzări RC la Operații cu numerar
 • Refăcut sursă date Raport Gestiune PA
 • Realizat raport gestiune PA și PV pentru restaurant (cumulează tot pe magazia 1) – setabil din alte setări
 • Actualizare procedură de adăugare produse fără stoc în bon de consum – nu sunt permise
 • NIR la transfer cu TVA Deductibil
 • Optimizare procedura de atribuire prodid în regim restaurant+cheltuieli
 • Default delegat la cheltuieli „Firma”
 • Înlocuit butoane „Stop” la nomenclatoare
 • Aranjat form adăugare grupe, produse în regim restaurant
 • Rezolvat problemă ștergere la modul cheltuieli

FEBRUARIE 2017

 • Etichete de raft la Transferuri pentru produsele din magazia în care s-a transferat – Administrator -> Utilitare -> pentru modificare Valoare vânzări în registru de casă
 • Rearanjat rapoarte vânzări arhiva ECR
 • Actualizat procedura de preluare CUI la NIR și facturare
 • Adăugat buton: „Adaugă produs în altă magazie”
 • Anulat sursă date din camp căutare denumire lungă PC (o adauga la % sau la căutare în denumire)
 • Coloana Cod Bare în raport PLU
 • Raport vânzări pe departamente cu produsele din fiecare (setabil în alte setări)
 • Raport gestiune pentru restaurant pe magazia 1 (setare restaurant activă)
 • Rearanjat etichete raft + Adăugat meniu click dreapta
 • Registru de casă pentru restaurant (se setează din alte setări, îl realizează pe Magazia 1)
 • Adăugat filtru Magazie la Stoc Rapoarte si grafice
 • Rearanjat raport Stoc

IANUARIE 2017

 • Adăugat buton „Adăugare materii prime”
 • Adăugare Stampila, logo, telefon, email pe factură și în form antet, căutare chitanță
 • Rearanjat NPR, NIR default și AE la TRANSFER
 • Actualizare procedură NIR default defalcat pe cote
 • Adăugare procedură care restricționează adăugarea de produse noi dacă s-a preluat un bon
 • Adăugare procedură care restricționează preluarea de bon(F8) dacă exista produse adăugate
 • Actualizare procedură de preluare fișier inventar (open file), fișier pentru etichete, bază de date Access, import stoc NIR (utilitare), import plați/încasări (utilitare)
 • Optimizare procedură de numerotare chitanțe

NOIEMBRIE 2016

 • Actualizare procedura de import setări
 • Actualizare butoane produse și grupe în modul restaurant
 • Rearanjare chitanță
 • Modificare procedură de importare produse din fișier terminal inventar pentru etichete raft pe magazia

SEPTEMBRIE 2016

 • Actualizare Raport pentru Balanță Negativă
 • Rearanjat factură cu chitanță + Adăugat date noi
 • Anulare Bon din Rapoarte ECR
 • Export/import setări din aplicație
 • JC defalcat pe cote TVAD
 • Modul pentru cântar ACLAS

AUGUST 2016

 • Actualizat bon fiscal din facturare cu preț mai mare decât cel de listă
 • Butoane navigare la alte operații consum cu blocare din tblSet
 • Listă inventar pentru restaurante
  • materii prime la preț de achiziție
  • marfă la preț de vânzare – în inventar -> Lista Stoc Inventar -> Inventar Restaurant (tine cont doar de data)
 • Modificare procedură cheltuieli + Plați Furnizori de la cheltuieli
 • Raport PLU ECR și Protocol defalcat pe Tip Produs (Marfa, Rețetă)
 • Raport PLU ECR defalcat pe zile
 • Raport Intrări Centralizat pe documente – defalcat pe fiecare furnizor în parte (alte setări)
 • Raport Intrări cumulat produse defalcat pe tip Produs  – Materie Prima (Grupa 99), Marfa – se setează din alte setări
 • Raport Intrări cumulat produse defalcat pe tip Produs TVAD 0 – Materie Prima (Grupa 99), Marfa – se setează din alte setări.
 • Posibilitate de modificare tip doc și partener dacă repid partener = PF
 • Butoane navigare la facturare și transfer + nu permite ștergere/adăugare produse în documente MAI vechi de X zile

IULIE 2016

 • Adăugat etichete pv 60x50mm
 • Evidentiere NrBonFisc în form F10
 • Funcție de adăugare mai multe nr bon în NrBonFisc la F10
 • Formatare raport aviz la pa
 • Restricționare adăugarea/ștergerea unui produs/document mai vechi de ziua curentă – x zile (setate în tblSet)(adăugare/ștergere produs în NIR, încasări clienți, plați furnizori)
 • Zile Scadență default pentru fiecare client
 • NIR pentru neplătitor TVA cu preț achiziție = PA + TVA
 • Camp Cant*PA la introducere NIR
 • Optimizat querry facturare
 • Adăugat etichete pv 85×50 mm

IUNIE 2016

 • Export Saga valabil doar pentru StocManager
 • Butoane pentru golire tempFisa și ștergere Protocol
 • Optimizare procedură de modificare PV în ecranul de facturare
 • Adăugat funcție de adăugare partener din ecranul de Intrări
 • Adăugat butoane navigare produse la Intrări
 • Modificare Centralizator de Transferuri Engros – eliminat coloane tva
 • Adăugat Etichete Modificări PV (preț vechi – preț nou)

IUNIE 2016

 • Adăugat Rapoarte și grafice -> Transferuri -> Centralizator transferuri Engros
 • Adăugat Rapoarte și grafice -> Buton Vânzări (dreapta) -> Centralizator vânzări facturi+BF

APRILIE 2016

 • Adăugat total sold final la PA la bal analitic2
 • Modificare funcție buton aviz la transferuri
 • Modificare form pentru Rețete
 • Adăugat funcție pentru afișarea Ultimului preț la PA în ecranul de Facturare
 • Modificare modul de trimitere catre cantar Digi SM100

FEBRUARIE 2016

 • Actualizare format NIR la PA
 • Actualizare format NPR la PA
 • Actualizare raport factură, factură+chitanță
 • Actualizare form de etichete
 • Actualizare form administrator
 • Actualizare etichetă codbar cu PV
 • Optimizare raport comandă furnizor
 • Adăugat PV pe etichetă codbar
 • Unificare bază de date SM Micro cu SM PRO
 • Optimizare procedură de NIR la transferuri

IANUARIE 2016

 • Adăugat buton export Excel listă inventar – meniu Administrator -> Utilitare
 • Adăugat buton export Excel listă produse – meniu Administrator -> Utilitare
 • Modificare form Trimit la cântar
 • Modificare form intrări produse finite
 • Modificare form balanță
 • Modificare form balanță cant
 • Modificare form Nomenclatoare -> Produse -> Tipărire
 • Modificare form Rapoarte -> Intrări
 • Modificare form Rapoarte -> Adaos
 • Modificare form Adaug Produs
 • Modificare etichetă raft Tiparire2, mărit PV

NOIEMBRIE 2015

 • Procedură ALTER TABLE tblMag ADD Tip_Mag int

OCTOMBRIE 2015

 • etichete codbar la nir

30 IULIE 2015

 • Modificare filtre de căutare în denumire NIR
 • Adăugare eveniment de anulare filtru la apăsarea pe tasta {ESC} sau după adăugare produs.
 • Buton de salvare modificări nomenclator produs
 • Modificare denumire magazie din modificări nomenclator produs
 • Modificare NIR defalcat pe cote tva
 • Actualizare procedura de transfer la PV defalcat pe cote TVA
 • Actualizare aviz de transfer la PV cu tva
 • Modificare buton de salvare la nomenclator produse

IUNIE 2015

 • Implementat modul cheltuieli
 • Modificare operator facturare pe factură legat de funcție utilizator
 • Setare IIVCN default DA

MAI 2015

 • Optimizare procedura de querry intrări
 • Actualizare procedura de calcul adaos comercial la Rapoarte> Intrări în variantă neplătitor de TVA

MARTIE 2015

 • Adăugare buton etichete în intrări – generează și printează automat etichete codbar conform numărului de bucăți specificate în NIR
 • Adăugare procedură de generare automată pentru RepID
 • Adăugare state care retine ultimă opțiune selectată la „adaugă produs”
 • Afișare logo pe factură

FEBRUARIE 2015

 • Adăugare buton „Bon Fiscal” la facturare

IANUARIE 2015

 • Funcție de cumulare bonuri în raport gestiune

DECEMBRIE 2014

 • Adăugare total la PA fără TVA la comenzi furnizori
 • Optimizare procedură de migrare soft/licență pe alt computer
 • Optimizare procedură de deschidere listă – timeout 30 sec
 • Adăugat la comenzi furnizori: total vânzare la PV, total vânzare la PA, adaos, valoare stoc la PA fără TVA

NOIEMBRIE 2014

 • Optimizare procedură de cumulare bonuri la registru de casă + Dispoziție de plată/încasare
 • Optimizare procedură de operații cu numerar în registrul de casă

OCTOMBRIE 2014

 • Optimizare procedură de rapoarte ECR în interval orar

SEPTEMBRIE 2014

 • Rapoarte și grafice -> Sinteză adaos – > Nu tine cont de magid la total (dreapta sus) rezolvat
 •  implementat buton PLU-tabel la ECR
 • Actualizare fisă de magazie – apare prețul de vânzare aferent ieșirilor, Adaos comercial valoric
 • Modificare comenzi furnizori cu filtru pe magazie
 • Implementare modul de comenzi nou
 • Adăugare buton demarcare etichete
 • Implementare modul plăți furnizori nou