Cerere de acces la datele personale
Designed by Freepik

În conformitate cu REGULAMENTUL (UE) 2016/679 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 27 aprilie 2016 sunteți îndreptățit, ca persoană vizată, să obțineți de la ABC SQL WEB DEVELOPMENT SRL confirmarea cu privire la prelucrarea sau nu a datelor dumneavoastră personale, precum și să solicitați detalii cu privire la scopurile, categoriile și dezvăluirile acestor date. Pentru exercitarea unui astfel de drept puteți utiliza acest formular.

De asemenea, conform Politicilor de Confidențialitate cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, ne poți cere să ștergem toate datele personale pe care le deținem despre tine, excepție făcând datele pe care suntem obligați să le păstrăm în scopuri administrative, juridice sau de securitate.

Pentru mai mute informații sau solicitări te rugăm să ne contactezi la adresa de email office@abc-soft.ro